Bacaan sederhana setelah shalat fardhu

Yang Pertama:
Yang penting kita ucapkan adalah rasa Syukur dahulu,

…..Alhamdulillahi Rabbal Alamiin … 3 x

Bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemampuan u/shalat (hati & jiwa)

Tentang Hamdalah – Kata Rasulullah SAW :
– Bagian yang paling utama dari Al-Qur’an adalah kalimat
” Alhamdulillahi RabbilAlamiin ”
– Dzikir yang paling utama adalah :
” Laa ilaaha illallaahu ”
– Dan Doa yang paling utama adalah :
” Al hamdulillaah ”

Alhamdulillah ke – 1
– Orang tsb akan diberi nikmat oleh Allah
Alhamdulillah ke – 2
– akan ditambahkan nikmat-nya oleh Allah
Alhamdulillah ke – 3
– akan diampuni segala dosa-dosa nya oleh Allah

Yang Ke-dua :

Kita memohon ampun (ISTIGFAR)
“Astagfirullaahal’azhiim. Alladii laa ilaaha ilaa huwal hayyul qoyyum wa atuubu ilaihi” … 3 x
(Aku mohon ampun kepada Allah yg azhiiim tiada Illah selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus & akau bertaubat kepada-Nya

Rasulullah SAW bersabda:
” Barangsiapa yang terus-menerus ber-Istigfar, maka Allah akan memberikan ‘Jalan Keluar” (fakhroja) atas segala kebingungan-nya & akan memberikan ‘Kelapangan’ (makhroja) atas segala kesulitannya dan akan diberikan Rezeki dari arah yang tak terduga ”

(Kalau kita mengalami kebingungan & banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan, banyak-banyak lah ber-Istigfar).

Yang ke-tiga :

Kita membaca AYAT KURSI :
“Allahu laa ilaaha illaa huwal-hayyul qayyumu,laa ta’ khudzuhuu sinatuw walaa naum,lahuu maa fissamaawaati wamaa fil’ardh,man dzalladzii yasyfa’u indahuu ilaa bi’idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum walaa yuhiituna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’a, wasi’a kursiyyuhus samaawati wal’ardha wa laa ya’uudhuhuu hifzhuhumaa wahuwal’aliyyul-‘azhiim”

(Allah; tidak ada Tuhan yang patut di sembah selain daripada-Nya. Yang hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya) tiada ia mengantuk & tiada pula ia tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yg ada di langit dan apa-apa yg ada di bumi. Siapakah yg mampu memberi syafa’at (pertolongan) pada sisi-Nya, melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yg ada di hadapan mereka & di belakang mereka. Kursi-Nya (Ilmu-Nya & Kerajaan-Nya) meliputi langit & bumi; dan tiada susah bagi-Nya menjaga kedua-nya.
Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar).

Hadits..Rasulullah SAW bersabda :
Pentingnya membaca AYAT KURSI setelah Shalat ;
” Bahwa Allah telah menciptakan Intan Putih, dari intan putih tsb, Allah menciptakan Anbar (wewangian) yg harum semerbak baunya, kemudian pada Anbar tsb ditulis AYAT KURSI & SUMPAH ALLAH dengan KEMULIAAN & KEAGUNGANNYA……

Isi Sumpah Allah :
Barangsiapa membaca AYAT KURSI setiap selesai shalat fardhu,maka Allah akan membuka bagi-nya 8 Pintu Syurga…yang ia akan masuk syurga dari pintu manapun yang ia kehendaki ”

Hadits:
“Barangsiapa meladzimi membaca Ayat Kursi,maka nyawanya tidak akan dicabut kecuali oleh tangan Allah sendiri ”

Yang ke-empat :

…Laa ilaaha illlallaah…10 x

Yang ke-lima:

“Allahumma antas salaamu wa minkas salaamu wa ilaika ya’uudus salaamu, fa hayyinaa rabbanaa bissalaami wa adkhilnal jannata daaras salaami tabaarakta rabbana wa ta’aalaita ya dzal jalaali walikram ”

(Ya Allah, Engkau-lah yang memiliki keselamatan, semua keselamatan ber asal dari-MU dan akan kembali Kepada-MU. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami dengan selamat & masukkan-lah kami ke dalam syurga ke selamatan. Wahai Tuhan kami, Maha Suci Engkau & Maha Luhur …Wahai Dzat yang memiliki Ke Agungan & ke Mulia-an)

Yang Ke-enam:

Ber-Tasbih ( 33 x )….Subhanallah..
Ber-Tahmid ( 33 x )….Alhamdulillaah..
Ber-Takbir ( 33 x )….Allaahu Akbar…

di-tutup dengan…Subhanallah..wal hamdulillahi,laillahaa illawlahu Allahu Akbar..disempurnakan dengan..Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku walahul hamduyuhyii wa yu miitu wa huwa’alaa kulli syai’in qadiir…

(Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tak ada sekutu bagi-Nya. Kekuasaan dan Pujian adalah untuk-Nya. Dia yang menghidupkan & mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Rasulullah SAW bersabda :
– Subhanallah
– Alhamdulillaah
– Laa illaaha illallaah
– Allaahu Akbar
” Sesungguhnya aku mengucapkan kalimah tsb diatas..lebih aku cintai dari matahari terbit”

Rasulullah SAW bersabda :
Dalam Tasbih —-> 1/2 mizan (timbangan)
” Tahmid —-> Sepenuh mizan
” Takbir —-> tidak ada bagi-nya hijab dari kalimah tsb untuk sampai
kepada Allah hingga kita ikhlas kepada Allah.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa bertasbih di akhir setiap shalat 33x, bertahmid 33x, ber takbir 33x..sehingga semuanya ber-jumlah 99x kemudian disempurnakan….
maka akan diampuni dosa-dosa nya sekalipun banyak-nya seperti buih di lautan”

Yang ke-tujuh :

…Laahaula walaa quwwata illaa billahil’aliiyil’adhiim…

(Tak ada daya & kekuatan kecuali karena pertolongan Allah yang Maha Agung).

Hadits ..Rasulullah SAW bersabda:

” Maukah aku tunjukkan kepada mu sebuah kalimah dari bawah arasy yang merupakan harta simpanan syurga, hendaklah kamu mengucapkan, laahaula wala quwwata….adhiim, maka Allah akan berkata ; Hamba-KU telah Selamat & Patuh ”

” Laahaula wa quwwata….adziim merupakan obat dari 99 penyakit dan penyakit yang paling ringan adalah rasa gelisah”
” Tidak ada seorangpun yang ada di muka bumi yang mengucapkan, Laahaula walaa quwwata….adhiim. Kecuali segala kesalahannya akan terhapuskan, meskipun kesalahan tsb lebih banyak dari buih dilautan ”

Kemudian Dzikir kita ditutup dengan ‘SHALAWAT’ ..karena dengan Shalawat do’a tidak akan tertolak…

Alhamdulillahi Rabbil Alamiin….

dikutip dari catatan fb ibu Rita Sudjana
SEMOGA ALLAH MERAHMATI

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. arakata
    Jul 01, 2014 @ 05:16:01

    Maaf ni mau tanya, lantas kapan kita memunajatkan doa umum kita, apa sebelum shalawat??
    Trimakasih,

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: