‘Aql dan Jahl

Telah berkata Imam Ja’far Ash-Shaadiq:

“Sesungguhnya Allah swt telah menciptakan ‘Aql (akal hati), dan ia adalah mahluk pertama Alam Arwah (Ruhiyyah) yang berada di sisi kanan Arsy Allah, yang tercipta dari Cahaya-Nya. Lalu Dia berfirman kepadanya, ‘Berbaliklah!’, maka ‘Aql pun berbalik. Kemudian Dia berkata, ‘Menghadaplah!’, maka ‘Aql pun menghadap. Allah swt pun berfirman, ‘Telah Aku ciptakan engkau sebagai ciptaan yang agung, dan telah Aku muliakan engkau di atas segenap mahluk-Ku!’
Kemudian Dia menciptakan Jahl (kebodohan) dari laut yang amat asin dan gelap. Lalu Dia berfirman kepadanya, ‘Berbaliklah!’, maka Jahl pun berbalik. Dan kemudian Dia berkata, ‘Menghadaplah!’, namun ia tidak menghadap. Maka Dia berkata kepada Jahl, ‘Sesungguhnya engkau telah takabur!’, dan Dia pun melaknat Jahl. Kemudian Allah swt menetapkan bagi ‘Aql 75 tentara akal.

Ketika Jahl melihat kemuliaan yang telah Allah berikan kepada ‘Aql dan apa yang telah Allah swt timpakan kepadanya, ia pun menyimpan permusuhan kepada ‘Aql. Lalu Jahl berkata kepada-Nya, ‘Ya Tuhanku, ia adalah ciptaan-Mu sebagaimana aku, telah Engkau ciptakan ia dan telah Engkau muliakan ia, serta telah Engkau berikan kekuatan kepadanya, sedang aku sebagai lawannya tiada kekuatan bagiku atasnya? Maka berilah aku tentara sebagaimana Engkau telah memberikan tentara kepadanya’.

Allah swt pun berkata, ‘Ya, namun jika setelah ini engkau bermaksiat kepada-Ku, niscaya akan Aku keluarkan engkau beserta para tentaramu dari Rahmat-Ku!’ Jahl berkata, ‘Aku rela!’, maka Dia pun memberinya 75 tentara kebodohan”

Zamzam A J Tanuwijaya

-Diambil dari buku “Insan Ilahiah” (Syarh-e Hadits-e Junud-e ‘Aql wa Jahl), karya Imam Khomeini-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: