Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Malam Seribu Bulan.
Hesti Anshor

Ibnu Mas’ud berkata, ‘Disebutkan kepada Rosulullaah Saw. Seorang laki-laki dari bani Isro’il membawa pedang di atas pundaknya dalam jalan Allaah selama seribu bulan. Rosulullaah Saw. Kagum akan hal itu dan mengharapkan itu untuk umatnya. Beliau bersabda, “Yaa Tuhanku, Engkau telah menjadikan umatku yang paling pendek umurnya di antara umat-umat yang ada, dan yang paling sedikit amalnya.” Lalu Allaah memberikan kepadanya lailatul Qodar, lebih utama dari seribu bulan – yaitu masa seperti yang dimiliki oleh laki-laki bangsa Isro’il yang mengangkat pedang dalam sabilillaah – bagi Beliau sendiri juga umatnya sampai hari Kiamat.” Jadi, dia adalah termasuk di antara keistimewaan-keistimewaan umat ini. Dikatakan, Nama laki-laki itu adalah Syam’un. Dia memerangi musuh selama seribu bulan, dan tidak pernah kering pelana kudanya serta selalu mengalahkan orang-orang kafir berkat kekuatan dan keberanian yang diberikan Allaah.

Hati orang kafir itu terasa sempit dibuatnya. Maka mereka mengirimkan seorang utusan kepada istrinya dan menjamin satu baki emas jika ia dapat mengikat Syam’un, memenjarakannya dalam sebuah rumah, sehingga mereka merasa tenang. Ketika tidur, pada suatu malam, perempuan itu mengikatnya dengan tali ijuk. Setelah ia terbangun, dia menggerakkan anggota tubuhnya hingga memutuskan tali. Dia bertanya kepada istrinya, “Mengapa kamu melakukan itu?” Istrinya menjawab, ‘Aku hanya ingin menguji kekuatanmu.’ Ketika berita itu sampai ketangan orang-orang kafir, mereka mengirimkan rantai pada perempuan itu dan dia mengerjakan seperti yang pernah ia kerjakan sebelumnya, tetapi masih saja Syam’un dapat memutuskannya.

Kemudian iblis datang kepada orang-orang kafir dan menunjukkan mereka agar perempuan itu bertanya pada suaminya, ‘Sesuatu yang manakah yang dia tidak mungkin sanggup melepaskan dan memutuskannya?” Mereka lalu mengutus pada perempuan itu dan dia menanyakannya. Syam’un berkata: ‘Beberapa Gombak (kuncung atau gelung)ku ini.’ Dia memiliki delapan helai Gombak panjang yang dapat ditarik sampai di atas tanah. Ketika dia tidur, perempuan itu mengikat ke dua kakinya dengan empat helai, dan kedua tangannya dengan empat helai lagi. Orang-orang kafir itu datang menangkap dan membawanya ke sebuah rumah penjagalan. Rumah itu tingginya berukuran empat ratus dzira’. Bangunannya sangat luas dan hanya memiliki sebuah tiang. Mereka lalu memotong dua telinga dan dua bibirnya. Mereka berkumpul memegangi kedua tangannya.

Lalu Syam’un memohon kepada Allaah Swt. agar diberi kekuatan padanya untuk dapat melepas ikatannya dan dapat menggerakkan tiang dan merobohkannya ke atas mereka. Akhirnya Allaah memberinya kekuatan . dia bergerak melepaskan ikatannya dan menggerakkan tiang itu. Maka atap itu pun berjatuhan di atas mereka. Allaah membinasakan mereka semua sehingga dia selamat. Ketika sahabat-sahabat Rosulullaah saw. Mendengar berita itu, mereka berkata, ‘Ya Rosulullaah, apakah kami dapat menemukan pahala Syam’un itu?’ Beliau bersabda, “aku tidak tahu.” Kemudian Beliau memohon kepada Allaah. Dia memberinya malam lailatul qodar sebagaimana tersebut di atas.”

Anas ra. berkata, Rosulullaah Saw. bersabda, “Apabila datang malam lailatul qodar, maka turunlah malaikat Jibril dengan rombongan malaikat. Mereka membacakan sholawat dan salam atas setiap hamba yang berdiri atau duduk yang sedang zikir kepada Allaah Swt.”

Abu Huroiroh ra. berkata, ‘Malaikat-malaikat turun ke bumi pada malam lailatul qodar lebih banyak dari pada bilangan batu kerikil. Dibukakan pintu-pintu langit untuk turunnya malaikat itu sebagaimana riwayat yang datang dan bersinar teranglah beberapa nur dan terjadilah suatu pemunculan (tajalli) yang besar serta menjadi terbukalah dalam malam itu sebagai alam malakut. Manusia dalam hal ini sangat beda-beda. Di antara mereka ada yang dibukakan alam malakut langit dan bumi dan terbukalah beberapa hijab yang menutup langit, lalu dia dapat menyaksikan malaikat-malaikat dalam bentuk aslinya, yaitu ada yang berdiri, duduk, ruku’, sujud, ada yang zikir, bersyukur, membaca tasbih dan membaca tahlil.

Di antara manusia ada yang terbuka, baginya sehingga tampak surga dengan apa yang ada di dalamnya, kota-kotanya, gedungnya, bidadari, sungai , pohon-pohonan, dan buah-buahan.

Dia menyaksikan ‘Arsy Tuhan Yang Maha Pengasih, yaitu yang merupakan atap surga. Dia dapat menyaksikan kedudukan Nabi, wali, syuhada’ dan shiddiqin. Dia menjadi kebingungan dalam melihat malakut ini, menyaksikan tingkatan-tingkatannya, kedudukan-kedudukan orang kafir dan masih banyak lagi yang lain. Diantara mereka ada pula yang dibukakan hijab-hijab dari Keagungan Allaah lalu tidak menyaksikan, kecuali pada-Nya.”

Dari Umar ra., Nabi Muhammad saw. Bersabda, “Barang siapa yang menghidupkan malam tanggal dua puluh tujuh dari bulan Ramadlan sampai subuh, maka itu lebih aku sukai daripada berdiri beribadah dalam malam-malam bulan Ramadlan keseluruhannya.”

Fatimah ra. Berkata, ‘Wahai ayah, apa yang dapat dilakukan orang-oranh lemah, laki-laki, dan perempuan, yang tidak dapat berdiri?’ Beliau bersabda, “Tidaklah mereka meletakkan bantal-bantalnya lalu dipakai bertelekan, kemudian mereka duduk sesaat dari saat-saat malam itu dan berdo’a pada Allaah ‘Azza wa Jalla, kecuali hal itu lebih aku suka dari pada berdirinya umatku pada bulan Ramadlan.”

‘Aisyah ra. Berkata, Rosulullaah saw. Bersabda:

“Barang siapa yang menghidupkan malam lailatul qodar dan sholat dua rokaat serta memohon ampun, tentu Allaah akan mengampuninya dan dia telah terjun dalam rahmat Allaah serta Jibril akan mengusapkan sayapnya. Barang siapa yang diusapi sayap Jibril, tentu dia masuk surga.”

Semoga berkenan.

(Sumber: “Di balik Ketajaman Hati”, by Imam Al-Ghozali)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: